Kontakter / Contacts

Föreningen Ottsjö Fjällflygläger

Styrelse och ledning / Board and Management

Ordförande / Chairman
Thomas Brandt Administration
Mobile +46 (0) 733 85 8506
Vice Ordförande / Vice Chairman Dokumentation, Flygkurser
Lars-Eric Hansson Documents, Training course
Mobile: +46 (10) 505 04 10
Sekreterare / Secretary
Per Alvestig Mobile +46 (0) 722501757
Kassör / Paymaster
Jan Rehn Home: +46 (0) 8 776 33 12
Mobile +46 (0) 708 13 25 76
Ledamot / Member Materialförvaltare
Mikael Klintborg Inventories
Mobile +46 (0)70 799 14 16
Ersättare /    Stand-in
Gillis Sundström Webmaster
Mobile +46 (0) 706 14 94 81
Lägerledning / Management Meterolog
Páll Einarsson Meteorology
Home: +46 (0) 63 106938
Mobile +46 (0) 70 608 55 57
Revisor / Auditor
Ola Öbom
Ersättare /  Stand-in

Joakim Wahlgren

Valberedning
Nomination Committee
Olof Söderblom